Het Funan en Chenlarijk in Cambodja | Mijncambodja.nl
Funan en Chenla

Oc Eo, het ontstaan van Cambodja

Het vermoeden bestaat dat het rijk Funan waarvan de oudste opgravingen bij de Vietnamese plaats Oc Eo werd gedaan, uit meerdere kleine rijken bestond. Aan de sterkste heerser van een van deze rijken werd een soort contributie afgedragen om zo de verstandhouding van de rijken onderling in stand te houden.

Door de ligging op de handelsroute met India werd het Hinduisme en en Boedisme verspreid over het rijk. Ook het Indiase castenstelstel had zijn invloed op het rijk. De naam "Funan" is afgeleid van het woord bnam dat op het hedendaagse woord Phnom lijkt en berg betekend. Het refereerd aan de berg van de heerser van het grootste rijk in Funan.

Over de omvang van het Funanrijk zijn wetenschappers het niet eens. Sommige beweren dat de omvang beperkt is tot het zuiden van Vietnam (Mekonggebied), het centrale en zuidelijke deel van Cambodja en een klein gebied in Thailand. Andere wetenschappers beweren door de aanwezigheid van artifecten dat het rijk tot bepaalde delen in Zuid Myanmar rijkte en tot aan het de grens van Thailand met het huidige Maleisie. De noordergrens van het rijk zou volgens hen rijken tot in centraal Laos. In sommige van deze gebieden leven ook nazaten van de Khmer.

Geschiedenis van Cambodja: Koh Ker, hoofdstad van het Chenlarijk

Chenlarijk hoofdstad Koh Ker

Geschiedenis van Cambodja: Funanrijk

Funanrijk

Geschiedenis van Cambodja: Myson, hoofdstad van het Champarijk

Champarijk hoofdstad Myson
De invloed van het Funan rijk moet erg groot zijn geweest in het gebied. De vele kanalen in het gebied wijzen erop dat het rijk een zeewaardige vloot bezat en dat er op vrij grote schaal rijstbouw werd uitgeoefend. Ook was er een munteenheid die waarschijnlijk was gekopieerd van het romeinse rijk. Evenals het Sanskrit, de uit India afkomstige taal waarop de huidige taal in Cambodja is gebaseerd (Khmer taal), zijn ook door de handelsroute via India de romeinse munten in het rijk belandt.

Aan het einde van de 6e eeuw na Christus is het Funanrijk in verval geraakt. Door de ontwikkeling van de rijken vergrootte de onderlinge zelfstandigheid van de rijken en waren ze niet meer afhankelijk van Funan. Het Chenla rijk, bestaande uit 2 kleinere rijken binnen Funan, wierp zich op en veroverde het grootste deel van het Funanrijk. Ook andere rijken, zoals het Champa rijk in centraal Vietnam (tegenwoordig het gebied rond de stad Da Nang) mengden zich in de strijd en verkregen zelfbestuur en een eigen rijk.

Het Chenlarijk

Het Chenlarijk nam de Indische cultuur over van het Funanrijk en had zijn hoofdstad in de huidige provincie "Kampong Thom". De hoofdstad Isanapura, vandaag de dag Sambor Prei Kuk genoemd, werd rond 618 gesticht en was qua bouwstructuur vergelijkbaar met My Son (Champarijk in Vietnam). Na een hevige machtsstrijd brak het rijk in 2 delen. Het noordelijke Chenla Land en het zuidelijke Chenla Water.

Toen in de 8e eeuw het Javarijk sterker werd en er expansie van zijn rijk plaatsvond richting het noorden plaatsvond, moest de bevolking van het Chenla Waterrijk zich noordelijker begeven. Ze vonden een geschikte plaats voor een nieuwe vestiging ten noorden van het Tonle Sap meer (het "Grote Meer"). De nieuwe hoofdstad Angkor ontstond bij de samensmelting van de Chenla`s. Het Khmerrijk was ontstaan.


Share Button